Tulis yang Anda cari

Kekuatan Pegawai

Jenis dan Jenjang Jabatan

Kelas Jabatan Jenis Jabatan wdt_ID Jenjang Jabatan Jumlah
15 Jabatan Pimpinan Tinggi 1 JPT Pratama 1
12 Jabatan Administrasi 2 Administrator 3
9 Jabatan Administrasi 3 Pengawas 9
7 Jabatan Administrasi 4 Pelaksana 14
8 Jabatan Fungsional 5 Widyaiswara Pertama 4
9 Jabatan Fungsional 6 Widyaiswara Muda 3
13 Jabatan Fungsional 7 Widyaiswara Utama 3
∑ = 37

Jenis Jabatan

Jenjang Jabatan

Jenjang Pendidikan

wdt_ID Jenjang Pendidikan Jumlah
1 S3 1
2 S2 13
3 S1 18
4 D3 1
5 SMA/SMP 5
∑ = 38

Golongan

wdt_ID Golongan Jumlah
1 Gol IV 6
2 Gol III 29
3 Gol II 3
∑ = 38

Jenis Kelamin

wdt_ID Jenis Kelamin Jumlah
1 Laki-Laki 22
2 Perempuan 16
∑ = 38