Tulis yang Anda cari

Kekuatan Pegawai

Jenis dan Jenjang Jabatan

Kelas Jabatan Jenis Jabatan wdt_ID Jenjang Jabatan Jumlah
15 Jabatan Pimpinan Tinggi 1 JPT Pratama 1
12 Jabatan Administrasi 2 Administrator 2
9 Jabatan Administrasi 3 Pengawas 0
7 Jabatan Administrasi 4 Pelaksana 14
8 Jabatan Fungsional 5 Widyaiswara Pertama 4
9 Jabatan Fungsional 6 Widyaiswara Muda 3
13 Jabatan Fungsional 7 Widyaiswara Utama 3
12 Jabatan Fungsional 8 Peneliti Madya 1
9 Jabatan Fungsional 9 Pustakawan Muda 2
9 Jabatan Fungsional 10 Pengembang Teknologi Pembelajaran Muda 4
9 Jabatan Fungsional 11 Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda 1
9 Jabatan Fungsional 12 Analis Anggaran Ahli Muda 1
∑ = 36

Jenis Jabatan

Jenjang Jabatan

Jenjang Pendidikan

wdt_ID Jenjang Pendidikan Jumlah
1 S3 1
2 S2 13
3 S1 16
4 D3 1
5 SMA/SMP 5
∑ = 36

Golongan

wdt_ID Golongan Jumlah
1 Gol IV 6
2 Gol III 27
3 Gol II 3
∑ = 36

Jenis Kelamin

wdt_ID Jenis Kelamin Jumlah
1 Laki-Laki 21
2 Perempuan 15
∑ = 36